Alle appartementen zijn verkocht!

Privacy Policy

Versie mei 2018

Kepton Warmond bv neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wordt verzameld en gebruikt door Kepton Warmond bv. Deze gegevens zijn klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties.

Kepton Warmond bv gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Kepton Warmond bv uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Kepton Warmond bv verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Kepton Warmond bv stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Kepton Warmond bv en u. Indien en wanneer Kepton Warmond bv uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Contactinformatie:

Kepton Warmond bv
Cruquiusweg 1
Postbus 49
2100 AA Heemstede

Telefoon: 023-5173170
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kepton Warmond bv verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Kepton Warmond bv heeft de volgende bedrijfsactiviteiten: het (doen) bouwen, al dan niet voor derden, van burger- en utiliteitsprojecten, de (project)ontwikkeling, huur, verhuur, verwerving, vervreemding en beheer van registergoederen.

Hiervoor hebben wij bepaalde informatie nodig, waaronder persoonsgegevens zoals:
basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel

Deze informatie wordt alleen verzameld als een contract met een klant wordt afgesloten of als de klant informatie aanvraagt over onze producten of diensten.

Wij gebruiken uw gegevens om u elektronisch te informeren over de diensten van Kepton Warmond bv totdat u zich afmeldt. Als u zich aanmeldt voor informatie of een brochure aanvraagt, dan bewaren wij uw naam, adres en e-mailadres en ontvangt u de brochure en informatie per e-mail en/of nemen wij mogelijk contact met u op.

Rechtsgronden van de verwerking

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt door Kepton Warmond bv op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen:

  • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of
  • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Kepton Warmond bv, of
  • Een gerechtvaardigd belang van Kepton Warmond bv of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

Kepton Warmond bv verkoopt uw gegevens niet

Kepton Warmond bv verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden, waaronder, maar niet uitsluitend: aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten of aan derden zoals instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Partners

Kepton Warmond bv werkt samen met partners om haar gegevens te beheren en op te slaan. Deze partners kunnen zich zowel in als buiten de EU bevinden. Kepton Warmond bv kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens kunnen bieden, hetzij door inachtneming van het EU-VS-privacyschild, de Binding Corporate Rules of door het accepteren van Modelcontractbepalingen zoals aanvaard door de Europese Commissie of via vergelijkbare regels. Kepton Warmond bv gaat bewerkersovereenkomsten aan met al haar partners indien dit nodig is.

Behoud van gegevens

Kepton Warmond bv bewaart uw persoonsgegevens voor zolang uw contract duurt of zolang nodig is om onze diensten te leveren. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijn

Kepton Warmond bv bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is danwel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd en/of vernietigd.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen ons bedrijf of onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via deze pagina. We raden u daarom aan om dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die serieus op u van invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mailof via de website.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U hebt ook het recht om uw gegevens te bekijken en om ze te wijzigen of verwijderen indien de opgeslagen gegevens incorrect of anderszins onrechtmatig zijn. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij te verstrekken in een interoperabele en machineleesbare vorm. U kunt contact met ons opnemen om uw recht op toegang, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen. Als u vragen hebt over het privacybeleid van Kepton Warmond bv, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven staan vermeld.